Åpningstider Mandal:
 mand-fredag kl 10.00 - 21.00 
 lørdag kl 11.30 - 16.00
 Søndag/helligdag kl 15.00 - 21.00
 NATT BINGO ONSDAG OG  FREDAGER   kl. 20.45-23.00
Spilletider Mandal:
Mandag,Tirsdag, Onsdag Torsdag og  Fredag kl. 11.00-20.30
Lørdag kl. 12.00-15.30
Søndag/helligdag
kl. 16.00-20.00