Bingobongen får du kjøpt av betjeningen i salongen, eller du kjøper den som en digital bong på en dataterminal. Vanligvis kan du velge mellom store eller små bonger, der det enten er 3 eller 1 spillefelt. Den store bongen inneholder alle tall fra 1 til 75. Øverst på bongen står ordet BINGO, der hver bokstav markerer hvilken kolonne du skal markere tallene i. Oppleseren leser så en bokstav og et tall. Bokstavene gis et navn, for eksempel ”O for Olga”, slik at du ikke skal være i tvil om hvilken kolonne det gjelder. Stemmer tallet som leses opp med et tall du har i kolonnen, setter du et kryss i ruta. Når du har en vannrett rad krysset ut roper du BINGO høyt og tydelig. Det er 5 rader på en stor bong, slik at du har 5 vinnersjanser pr. bong.