Bingo:

Med bingo menes et lykkespill der en vinner ved å få en på forhånd bestemt tallkombinasjon fullt ut.(Bingoforskriftenes § 1.a)

Hovedspill:

Bingo som samtlige spillere i lokalet kan delta i gjennom papir- eller elektroniske bonger Tallene som trekkes blir presentert fortløpende og samtidig for alle spillerne. (Bingoforskriftenes § 1.b) Det er et krav at ethvert bingoarrangement skal inneholde Hovedspill.

Sidespill:

Lotteri gjennom databingo eller forhåndestrukne lotterier. (Bingoforskriftenes § 1.c)

Bong:

Et spillefelt som brukes til Bingo Spillefeltet består av tallkombinasjoner fra 1-75 (Variantbingo) eller fra 1-90 (Storbingo)

Små og Store bonger:

I Variantbingo selges små bonger (luringer) bestående av 1 spillefelt og Store bonger bestående av 3 spillefelt. Hvert spillefelt er inndelt i 5 rader hver med 5 ruter, vanligvis med et Free play felt i rute 3 i den midterste raden.

Spill i Link:

Det blir foretatt felles trekning for flere spillesteder (bingohaller), og det spilles om de samme gevinstene. (Bingoforskriftenee § 1.e)

Bingoforskriften: Forskrift om Bingo