Åpningstider Markens:
Mandag - Fredag kl. 10.00 - 21.00
Lørdag kl.11.30-16.00
Søndag/helligdag
kl. 13.00 - 21.00
NATT BINGO FREDAGER FRA 21.00-23.00

Spilletider Markens:
Mandag - Fredag kl. 11.00 - 20.30
Lørdag kl. 12.00-15.30
Søndag/helligdag kl. 13.45 - 20.00