Kontakt oss Hvem er hvem i Bingo Sø

Mariann Dalene i Bingo Sør er ansvarlig for alle forhold vedr. spilletillatelser, hvem som skal tillates å få spille, søknadsprosessen osv. Hennes e-postadresse er: mariann.dalene@ivre.no  mobil 991 65 165

Vigdis Hansen er regnskapssjef i Bingo Sør og er i tillegg til å være ansvarlig for regnskapene i de ulike hallene også ansvarlig for utregning av hva den enkelte forening skal ha fra bingooverskuddet, og ikke minst utbetaling av dette. Hun bistår også foreninger som har problemer i forbindelse med regnskapsrapporteringen til Lotteritilsynet. Hennes e-postadresse er: vigdis.hansen@ivre.no

Karl Gustav Ellefsen er BingoSjef i Bingo Sør og ansvarlig for driften av bingoene. Han har ansvar for at alle hallene fungerer, har det utstyret de trenger, den bemanning de trenger etc. Han er også ansvarlig for kontakten med våre leverandører og for oppsett av de spilleplanene og gevinstplanene som benyttes. Hans e-postadresse er: kalle@ivre

Besøksadresse:

Åsbieveien 16
Stoa, Arendal

Postadresse:
Pb. 1673 Stoa
4857 Arendal

Telefon: 913 36 345
E-post: post@bingosor.no